We hebben onze voorstellingen van Hooikoorts succesvol afgerond en gaan vol enthousiasme aan de slag met onze volgende productie. Binnenkort leest u hier meer over.

contact

Contact

Secretariaat:
Margriet Hofs-Schöls
Dwarsdijk 1
6681 TR Bemmel
tel. 06-29571217
e-mail:  info@teejaaterpan.nl 
Nr. Rabobank NL88 RABO 0146220927 t.n.v Teejaater PAN Bemmel.
KvK registratienummer 40146876

Word vriend of vriendin van PAN
Zoekt u een goede mogelijkheid om een stukje cultuur in de gemeente Lingewaard te behouden?  Word dan vriend(-in) van PAN!!! Het is een soort "ruilhandel".  Wij vragen een minimale bijdrage van twee keer de toegangsprijs (2 x € 12,50 = €25-). In ruil daarvoor krijgt u een gratis entreebewijs voor één van onze voorstellingen. Wij zijn daar heel blij mee en u bent altijd verzekerd van een goede plaats!

Zend via de e-mail (of Post) bijgaande gegevens naar PAN  via onderin en wij reageren zo spoedig mogelijk.

    Naam:
    Adres:
    Woonplaats:
    Tel. Nr.:
    E-mail:

meldt zich aan als vriend(-in) van Toneelvereniging Teejaater PAN voor ……perso(o)n(en).

Sponsors
Zoals elke vereniging is ook Teejaater PAN erg blij met sponsoring. Het is voor ons een vaste basis om ons werk als toneelvereniging te kunnen blijven doen. Hebt u daar belangstelling voor? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan ook via onderstaand contactformulier